a. Modulul 1 – Analiza economico-financiară

b. Modulul 2 – Analiza cost beneficiu

Cursul vine să acopere un subiect de actualitate, realizarea analizei  economico-financiare și a analizei cost-beneficiu conform standardelor solicitate de către Autoritățile de Management ale  programelor de finanțare prin intermediul Ghidurilor Solicitantului. 

În urma participării la curs absolvenții vor putea realiza/superviza analize economico-financiare și analize cost beneficiu, iși vor creste calitatea și complexitatea experienței profesionale.

La finalizarea cursului, toti participantii vor primi diplome de participare emise de ACRAFE. 

Curs intern ACRAFE