Cursul are specific evaluarea proiectelor cu finanţare europeană şi este util atât persoanelor care evaluează proiecte, persoanelor care doresc să devină evaluatori de proiecte, managerilor de proiect, cât şi consultanţilor care scriu, implementează şi/sau monitorizează proiecte.

După absolvirea examenului, participanţii vor primi un certificat de competenţe în conformitate cu Standardul ocupaţional Evaluator proiecte Cod COR 241263, eliberat de ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale.

Curs autorizat de Autoritatea Nationala pentru Certificari (ANC)