ACRAFE vă pune la dispoziție, prin lectorii săi, o experiență semnificativă rezultată în urma depunerii şi implementarii de catre membrii săi a peste 5000 de proiecte cu finanţare din fonduri europene, cu valoarea însumată de aproximativ 4 miliarde de euro, atât în perioada Fondurilor de Preaderare, cât şi a Fondurilor Post Aderare și ca urmare a participării active la elaborarea Ghidurilor Solicitanților în parteneriat cu Autoritățile de Management.

În acest context participanții la curs vor avea ocazia de a afla informații direct de la specialiștii practicieni, care îți desfășoară activitatea în firme membre ACRAFE, deschiși în a împărtăși printr-un curs interactiv, bogat în aplicații practice, din experiența pe care o dețin.

După parcurgerea examenului de absolvire, participanții vor primi un certificat de competențe în conformitate cu ocupația de Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene Cod COR 241948, eliberat de ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale.

Curs autorizat de Autoritatea Nationala pentru Certificari (ANC)