Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) a fost înfiinţată în anul 2008, misiunea acesteia fiind concentrarea cunoştinţelor şi experienţei dobândite de firmele de consultanţă şi beneficiarii de fonduri europene în cadrul unei organizaţii puternice şi credibile. Organizaţia astfel creată are rolul de a structura toate aceste informaţii, de a le disemina în rândul actorilor semnificativi implicaţi în gestiunea fondurilor europene şi de a crea propuneri fezabile pentru eficientizarea absorbţiei fondurilor europene.

Asociatia Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) iși propune să reprezinte, să promoveze și să apere interesele consultanților și ale companiilor de consultanță ce acționează în domeniul finanțărilor europene și să aducă o transformare calitativa în comunitatea consultanților prin abordarea strategică a dezvoltării resurselor umane și introducerea de standarde pentru prestarea serviciului de consultanță.

În cei 7 ani de activitate, ACRAFE a devenit un partener de dialog constant, profesionist și de încredere pentru autorităţile publice din România, în procesul de management al fondurilor europene.

ACRAFE s-a implicat activ în implementarea Programelor Operaționale de-a lungul perioadei de programare 2007 2013, fiind membru în Comitetele de Monitorizare a mai multor Programe Operaționale, totodată, în cadrul Comitetelor Consultative Tematice și a Grupurilor de Lucru, aducându-și o contribuție importantă în procesul de parteneriat ce a făcut posibilă programarea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) 2014-2020.

Reprezentare

Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE) este un organism profesional care reprezintă 59 de companii autohtone de consultanţă, răspândite în toate cele 8 regiuni ale ţării, ale căror portofolii însumează peste 4 miliarde de euro, reunind, totodată, peste 1.000 de consultanţi cu experienţă în elaborarea de proiecte atât în perioada de pre - aderare cât şi în perioada de post - aderare, experţi care reprezintă un procent semnificativ din întreaga resursă profesională a României.