Valorile ACRAFE

ACRAFE promoveaza: servicii de calitate, dezvoltarea profesională şi personală continuă a consultanţilor şi parteneriatul deplin şi substanţial oferit tuturor celor cu care interacţionăm.

 

Obiectivele ACRAFE

Obiectivele declarate ale ACRAFE, care au ghidat acţiunile întreprinse până în prezent, vizează:

> Reprezentarea şi promovarea intereselor membrilor;

> Dezvoltarea resurselor umane în domeniul consultanţei;

> Dezvoltarea de standarde şi certificare;

> Realizarea unui centru de expertiză şi competenţe.